2015 m. liepos 23 d., ketvirtadienis

Kitos mintys

2015 07 23
Ištvermingas - ištveria. Išmintingas - išvengia.

2015 05 15
Reikia matyti ir teigiamus dalykus. Istorija yra cikliška, įvykiai vis kartojasi (kai nesimokoma ir kai kartojasi sąlygos). Pasaulis bunda, vėl prasideda ginklavimosi varžybos. Tai gerai ir mokslui, ir ekonomikai, ir politikai. Pirmasis šaltasis karas sugriovė pirmąją blogio imperiją. Antrasis šaltasis karas sugriaus antrąją.


2015 01 12

Mėgstu būti kitoks, todėl "esu Šarli", nors dauguma antioligarchinių vertybininkų "nėra Šarli". Ne todėl, kad esu ateistas, ne todėl, kad patinka patyčių kultūra, bet todėl, kad humoras ir satyra turi teisę ir privalo egzistuoti demokratiniame pasaulyje, todėl, kad humoras ir satyra yra aštriausias tiesos ginklas prieš visokį blogį, nedorumą ir tamsumą. Lietuvoje turime gerokai amoralesnių pavyzdžių, kai net TV ekrane tyčiojamasi iš skriaudžiamų žmonių (net vaikų!). Nevalia tyčiotis ir iš neįgaliųjų - nebent jie daro biznį iš savo neįgalumo. Nevalia tyčiotis iš žmonių nelaimių - nebent jie iš to pelnosi. Šia prasme galima pašiepti net holokaustu prekiaujančius ir gauto pelno nepasidalinančius. Kol kas nei viena religija, nei viena ideologija neturi tiesos monopolio (ateizmas taip pat), todėl satyros kalba galima aštriai diskutuoti ne tik apie politiką, bet ir apie religiją. "Esu Šarli" ir todėl, kad "vienintelės", "tikrosios" tiesos monopolis ir yra priežastis to, kas nutiko Paryžiuje.

2014 10 06
Nesuprasti, kas Ukrajinos - Rusijos konflikte yra agresorius, o kas auka, gali tik pažeistos psichikos arba nešvarios sąžinės žmogus. Psichiškai sveikam ir doram žmogui šiame konflikte pasirinkti teisiąją pusę (moraline prasme) yra tikrai lengva.

2014 01 31
Pranašystė apie apokalipsę.
Nedaug liko laukti... Dar 2 – 3 kartos ir mūsų rūšies dominavimui ateis galas...
Esant tokiam tecnologiniam progresui, maždaug po šimto metų turėsime naują, daug tobulesnę rūšį. Klausimas, ar tai bus patobulinta mūsų rūšis, ar dirbtinai sukurta nauja rūšis, ar tiesiog superkompiuteriai. Bet kuriuo atveju jie bus gerokai pranašesni už mus ir mums liks zoologijos sodo eksponato vaidmuo. Tai nėra blogai – aprūpintas maistu, pastoge, apsaugotas nuo nepalankių sąlygų, išorės ir vidinių pavojų. Štai jums ir rojus... Ir tame rojuje labiau pasiseks mažų ir unikalių tautų atstovams...

Kiek ir kokių eksponatų reikia zoologijos sodui? Reikia įvairovės, savitumo, išskirtinumo, bet ne gausumo ir vienodumo... Taigi džiaukimės, kad esame maži ir unikalūs. Mes ten papulsime. O štai gausūs, globalūs, vienodi – pasmerkti. Saugokime savo tautiškumą, papročius, kalbą. Tai yra išlikimo garantas...

2013 12 07
http://kaunas.kasvyksta.lt/2013/12/05/himnas-kauno-mokyklose-bus-giedamas-privaloma-tvarka/
Per prievartą nei protingu, nei doru, nei laimingu nepadarysi. Viskas priklausys nuo pedagogų ir tėvų. Jei pedagogai ir tėvai patys savo darbais nerodys protingumo, dorumo pavyzdžių - prievartinis himno giedojimas ar meldimasis tik iškreips jauno žmogaus psichiką ugdydamas jame suktumą ir prisitaikėliškumą. Manau, geriausias kelias būtų diskusijos pačiose mokyklose ir demokratiškas visos mokyklos bendruomenės sprendimo priėmimas.

Man kiekvieną kartą giedant himną užimą kvapą ir išspaudžia ašarą, bet ne todėl, kad kas liepė per prievartą giedoti, o todėl, kad giedojau 90 - taisiais, 2012.05.17, todėl, kad giedant himną matau tuos, kurie už šiuos žodžius atidavė savo vieninteles neįkainojamas gyvybes. Tai turi būti laisvas, suprastas, išjaustas pasirinkimas. Kitaip grįšime į jau buvusius melo ir prievartos laikus.

2013 05 12
Turbūt daugelis sutiks, kad teoriškai gyvename demokratinėje valstybėje, bet praktiškai – oligarchinėje. Teoriškai (pagal Konstituciją) valdžia priklauso tautai, tačiau praktiškai – kelioms dešimtims oligarchų, kurie už virvučių tampo visų valdžių atstovus (Seimo narius, vyriausybę, teisėsaugą, žiniasklaidą). Tokia pati padėtis ir politinėse partijose. Partijas valdo vienas ar keliolika elitinių narių, kurie taip pat yra valdomi. Mūsų atveju oligarchai yra ne tik vietiniai, bet ir išoriniai – įskaitant skandinavų bankus, Rusijos, Europos Sąjungos ir JAV valstybines ir privačias struktūras ar asmenis. Rodos užburtas ratas – niekaip negalime ištrūkti iš tos sistemos, iš kurios tariamai išsivadavome 1990-ųjų kovą. Kur visgi tie svarmenys, kurie mus traukia žemyn, niekaip neleisdami iškilti? Kur ta esminė priežastis? Esmė yra daugumos mūsų piliečių abejingume ir savanaudiškume, įskiepytame per dvi sovietmečio kartas. Taip pat demokratijos esmės nesuvokime, nes čia visa atsakomybė tenka piliečiui, o ne kažkokiai valdžiai. Kiek atsakingas yra pilietis (dauguma piliečių), tiek atsakingos yra ir valdžios. Kol dauguma piliečių to nesupras ir nepradės elgtis atsakingai, tol to paties nesulauksime ir iš jokios valdžios. Taigi pirmiausiai reikia supratimo, kuris gali ateiti tik su žiniomis, o supratus, jau galima ir veikti. Štai jums ir kelias. Švietimas, asmeninis pavyzdys. Ir nereikia jokių stebuklų. Stebuklus kuria žmonės.


2012 12 18
Ar galite įsivaizduoti, kaip bus neįsivaizduojamai nyku, kai sužinosime viską, ką įmanoma sužinoti?
Turėjau galvoje visos žmonijos žinojimą, kurio greitis dar didėja eksponentiškai, bet pasiekęs lūžio tašką ims eksponentiškai lėtėti ir galiausiai pasieksime galimybių ribą, kai jau viskas, ką galima sužinoti, bus žinoma...

2013 m. gruodžio 2 d., pirmadienis

Mano mintys apie religiją Religija reikalinga tam, kas tingi ieškoti tiesos, tingi mąstyti. Tuomet daug pastangų reikalaujančios tiesos paieškos pakeičiamos dogma ir apeigomis (saviapgaule, savihipnoze). Tai yra asmeninis šamanizmas, patiriant ekstazę dėl saviįtaigos. Taip nėra artėjama prie tiesos, nes tiesa randama dėliojant faktus, bet ne fantazijas. Tiesa pasiekiama protu, bet ne jausmais.

 Jeigu aš pasakysiu, kad vakar bendravau su ateiviais, atsiras žmonių, kurie patikės, bet jų bus nedaug. Jei aš pasakysiu, kad kai vakar meldžiausi, man pasirodė angelas ir perdavė žinią, atsiras daug tokių, kurie patikės. Gal net ta vieta taps šventa ir į ją plauks piligrimai.
 O juk tai tas pats. Geriausiu atveju tai tik smegenų sukurti vaizdiniai, garsai. Tai tik sapnai, haliucinacijos ar iliuzijos. Blogiausiu atveju – tai tiesiog melas.

 Jeigu kas moralę pavadintų Dievu, aš tikėčiau į tokį Dievą.

 Jeigu žmonės savo laiką ir kitus resursus, kuriuos skiria religijai, skirtų savišvietai, jų pačių, jų šeimų narių ir visos visuomenės gyvenimas ženkliai pagerėtų tiek fizine, tiek emocine prasme.

 Pardavinėti pomirtinį gyvenimą netgi labiau apsimoka, nei pardavinėti orą.

 Kur digsta siela, susirgus psichine liga ir tapus daržove? Pavyzdžiui Alzheimerio liga, demencija (silpnaprotystė). Tai įrodo, kad sielos yra tik tiek, kiek sukuria smegenys. Smegenys sukuria sielą, smegenys sukuria ir Dievą. Mirus smegenims – miršta ir siela. Ir Dievas...

 Religija – mokymas apie tai, ko pats nesupranti. Panašu į tai kaip vaikas moko kitus apie pasaulį. Be jokių mokslinių žinių (patikrintų, patikimų). Tiesiog kas šauna į galvą.
 Negalima mokyti kitų, kol pats nesupranti. Supranti – reiškia išnagrinėjai šaltinius, patikrinai, įsitikinai teisingumu. Kitaip - tai yra blevyzgos.

 Tikėjimas ir tiesa. Pilnos psichiatrinės ligoninės tikinčių, kad jie sako tiesą, kad tai, ką jie sako, mato, girdi yra tiesa. Tačiau sveiko proto žmonės taip nemano...

 XXI amžius už lango. Atėjo laikas kunigus keisti psichologais, psichiatrais, lektoriais. O bažnyčias – bibliotekomis.

 Kodėl velnias nebijo kryžiaus? Todėl, kad kryžius tarnauja velniui. Baisiais nusikaltimais, apgaule, melu, ...

2013 m. lapkričio 18 d., pirmadienis

Klonio gatvės mintys 4

2013 11 18
Kodėl konservatoriai remia Grybauskaitę? Ar ne todėl, kad jiems reikia gelbėjimosi rato gręsiančioje byloje, kur kaltinimai yra net sunkesni, nei Uspaskicho partijos byloje? Kišeninis prokuroras - kvapnus dešrigalis draugystei...
Dar, matyt, prisideda ir Grybauskaitės kurso pakeitimas nuo rytų į vakarus. Tai rodo ir dabartinis puolimas prieš Grybauskaitę. Gal ji antrą kartą išdavė (o gal tik pirmą...) tą patį šeimininką rytuose? Gal rytų šeimininkas jau nori ją pakeisti lojalesniu Paulausku (pasinaudodamas savo kontroliuojama VSD)?

2013 08 27
Kas yra ir nėra provokacija?
Deimantėlės slėpimas yra provokacija, o diplomatų pokalbių paviešinimas tėra tiesos atskleidimas. Mergaitės slėpimas yra tiesos slėpimas su tikslu skaudinti artimus ir neabejingus žmones bei kiršinti, skaldyti visuomenę. Mąstančiam žmogui kyla pagrįstas klausimas - ką norima nuslėpti, o kiti nekramtę nuryja brukamą melą. Laimingo, sveiko vaiko parodymas visuomenę nuramintų, tačiau ji ir toliau slepiama, specialiai skleidžiami visokie gandai. Tai naudinga Lietuvoje įsitvirtinusiai oligarchijai, nes suskaldyta visuomenė yra nepajėgi pasipriešinti.

2013 06 01
   Pastaruoju metu jaučiuosi nesaugus. Nekalbant apie policiją, kuri įsijungė į karą prieš savo šalies žmones, net vaikus. Nekalbant apie prokuratūrą, kuri meluoja kaip Stalino ir Gebelso laikais, kurpia bylas tiesą sakantiems ir už tiesą stovintiems. Nekalbant apie teismus, kurie dažnai (kai kažkam įtakingam to reikia) to nemato ir priima nelogiškus ir neteisingus sprendimus.
   Aukščiausiai Lietuvos saugumo tarnybai vadovauja nusikaltėlis - pilkasis kardinolas! Ar gali jaustis saugus, kai tave saugo nusikaltėlis? Man neramu, bet šalies vadovai tyli. Kyla klausimas – kodėl?
   Nusikaltėlio dangstymas yra nusikaltimas. Vadinasi ir aukčiausi pareigūnai yra nusikaltėliai. Vėsaitė išlėkė iš posto dėl daug menkesnio nusižengimo...

   Jei kam dar kyla abejonių dėl Vaišnoro, galima jį pasodinti į tą pačią poligrafo kėdę, į kurią jis sodino Giržadą su Gailium...

2013 05 21
Mąstantis žmogus mato, kad apie dabartinę Deimantės būklę nėra jokių patikimų žinių, tačiau dauguma juk apie tai nemąsto. Melas skirtas jiems pasiguosti dėl savo nusikalstamos laikysenos. Juk net nusikaltėliai ieško pasiteisinimų... Mūsų uždavinys - belstis į jų sąžines. Tiesos žodžiu.

2013 05 03
Garbės neįmanoma atgauti už jokius pinigus...

2013 04 28
Kodėl taip intensyviai ir sistemingai skaldoma visuomenė?
Viena pagrindinių priežasčių, kodėl yra kurstomos tokios istorijos kaip pakaunės pedofilijos istorija – visuomenės kiršinimas ir skaldymas. Supriešinta visuomenė negali susivienyti daug svarbesniems tikslams. Tokia visuomenė yra silpna, ja lengviau manipuliuoti.

2013 01 11
Artėja prezidento rinkimai.
Gal mes ne nuo to galo pradedam rinkti? Manau, pirmiausiai turėtume susidaryti kriterijų sąrašą, koks turi būti Vilties Prezidentas ir tik po to rinkti žmogų, labiausiai jį atitinkantį. Ir tik po to pradėti reklamuoti. Tas pat kaip su valstybe. Pirma turime sutarti dėl principų, strategijos, o ne aklai blaškytis...
Kriterijų sąrašas turėtų būti priimtinas didžiajai daugumai dorų žmonių. Jis turi turėti objektyvius vertinimo kriterijus su jiems priskirtais svarbumo koeficientais.
Pvz.: sąžiningumas, intelektas, vadovavimo gebėjimai, iškalba, politinė patirtis, ...

2012 12 09
Šiandien gimė tokia mintis. Labiausiai reikia dėti pastangas skleisti tiesą Lietuvos intelektualams ir kitiems įtaką turintiems žmonėms. Mintis kilo po penktadienio konferencijos VU, kur Leonidas Donskis prisipažino, kad apie Garliavos įvykius neturi pakankamai informacijos, kad galėtų susidaryti nuomonę ir diskutuoti. Taip yra su dauguma tokių žmonių. Arba jie neturi pakankamai informacijos, nes nesigilino, arba jų nuomonę suformavo melaginga žiniasklaida. Mes per žiniasklaidą gausiai transliuot negalim, nes neturim pinigų, taigi plačiųjų masių požiūrio nesuformuosim. Mums gali padėti garbūs ir įtakingi žmonės, jei juos pasieks tiesa. Reikia rengti susitikimus su profesoriais, įmonių, organizacijų vadovais. Parodžius tiesą šiems žmonėms, galima tikėtis, kad jie tiesą paskleis plačiau – studentams, darbuotojams, kolegoms, draugams. Taip galime pasiekti Sąjūdžio rezultatą. Persilaužimas įvyks tada, kai tiesa pasieks pakankamą skaičių įtakingų žmonių. Taip įvyktų persilaužimas žiniasklaidoje, viešojoje nuomonėje. Formuotųsi spaudimas visoms likusioms valdžioms (Seimui, vyriausybei ir teismams), skatintų apsivalymą ir moralinės kartelės kėlimą.

2012 12 03
Kiekvienas sau susigalvoja gyvenimo prasmę. Kažkam tai yra kuo didesnis turtas, įtaka, valdžia. Kažkam - viską atiduoti šeimai, vaikams. Tokie tikslai yra siauri, egoistiniai, vedantys į niekur. Žinoma, taip visad buvo ir dar ilgai taip bus, kol žmonija susinaikins arba kol dauguma pasieks aukštesnį sąmoningumo lygį. Mūsų požiūriu normalesnėse valstybėse tas sąmoningumo lygis yra aukštesnis, todėl jie ir gyvena geriau (ir materialia, ir teisingumo prasme). Kai tai supranti, sąžinė nebeleidžia leistis į žemesnį sąmoningumo lygį. Kai pradedi matyti plačiau ir suvokti visos civilizacijos, visos planetos, visos visatos raidą, atsiranda kiti poreikiai, kiti tikslai. Tai tarsi nušvitimas religijoje.
Pasirenki tiesos kelią ir juo eini, stengdamasis skleisti tiesą. Nesvarbu, kad kažkas nesupranta, kažkas šaiposi, kažkas puola. Aklas žmogus nemato kur eiti, todėl blaškosi apgraibom. Praregėjęs - mato tiesos kelią ir turi galimybę juo eiti. Ne visi jį pasirenka dėl sunkumų, bet kiti keliai veda link liepto galo...

2012 12 02
Kol kas dar kiekvienas gali išvažiuoti. Aš čia liksiu bent jau tam, kad tokia galimybė neišnyktų... O jei rimtai, tai pasiteisino net visiškai beprasmiškomis atrodžiusios partizanų aukos. Net tų, kurie galėjo to išvengti. Matyt čia yra gyvenimo prasmės klausimas, kuris yra svarbesnis už išlikimo. Iš kitos pusės - žmonėms reikia pavyzdžių, tiesos. Kol kas tokių mažuma, bet auga daug gražaus jaunimo. Jiems taip pat reikia pavyzdžių, tiesos. Reikia palaikyti ir plėsti judėjimus už tiesą, kad susidarius palankioms sąlygoms, persverti situaciją į kitą pusę, kaip tai įvyko su Sąjūdžiu. Kažkas turi tai daryti. Nematau šiandien kilnesnio tikslo ir malonesnio buvimo, nei tarp tokių žmonių.
Partizanų aukos vertės nesupratimas yra simptomatiškas. Tas pat pasakytina ir apie 1831 metų, 1863 metų sukilimus. Be tų sukilimų vargu ar būtų galimas 1918 metų Nepriklausomybės aktas. Tokie visuomenę žadinantys ir sutelkiantys aktai nepraeina be pėdsakų. Jų vaisius skina ne viena karta. Ne be reikalo net Stalinas sunkiausiu karo metu platino "Karą ir taiką"...
Šalies turtingumas tiesiogiai priklauso nuo teisingumo lygio. Tai ir reikia išaiškinti tiems, kas skursta. Kuo mažiau teisingumo, tuo didesnis atotrūkis, tuo mažiau efektyvi ekonomika. Baudžiauninkas yra žymiai mažiau efektyvus už laisvą profesionalą.

2012 m. gruodžio 3 d., pirmadienis

Kitos svarbios Klonio nuorodos

Vaizdo / garso medžiaga

Prievarta 2012 03 23

200 vaizdo nuorodų. Drąsius Kedys - Viltis Išgelbėti Mergaitę. įkėlė Donatas Simkus

Apie pedofilijos ir žudymų bylą. Stanislovas Stulpinas. Ekspertai.eu.
http://vimeo.com/34367851?action=share


N. Venckienės konferencija Eltoje 2012 12 03 bergasss


“Paskutinė instancija“ apie pagrobtą ir paslėptą mergaitę.

Pirmosios Drąsiaus kelio TV transliacijos įrašas yra čia: http://www.ustream.tv/channel/drasiaus-kelias
Vytautas Matulevičius kalbina Neringą Venckienę. Spaudžiate nuorodą ir laukiate, kol pradės rodyti.

Drąsius Kedys - Viltis Išgelbėti Mergaitę simkusdonatas

„Jaunimas už vaikus". N.Akelaitienė ir vaikai. 2012 06 01 Gute74
Eitynės Kaune Vaikų gynimo dienos proga (I) 2012.06.01 zydintizole
Eitynės Kaune Vaikų gynimo dienos proga (II) 2012.06.01 zydintizole

Žiniasklaidos anatomija. Ką policijos perspėjimas reiškia žurnalistams ir piliečiams?

G.Aleknonio paskutinė laida. 1-a dal. 2012 05 29 Gute74
G.Aleknonio paskutinė laida. 2-a dal. 2012 05 29 Gute74
G.Aleknonio paskutinė laida. 3-a dal. 2012 05 29 Gute74

„Už Laisvę ir Tiesą!" Vilniuje. 2012 05 26 Gute74

VSD atstovai sueigoje už "Laisvę ir tiesą" Vilniuje (2012-05-26) notset

Pedofilijos byla Lietuvoje. Kaip yra plaunamos smegenys - 1 dalis edix911
Pedofilijos byla Lietuvoje. Kaip yra plaunamos smegenys - 2 dalis edix911

Prie rajono savivaldybės. TV3 apie protestą Kaune. 2012 05 21 Gute74

(www.alkas.lt) Eisena Gedimino prospektu. „Už laisvę ir tiesą, prieš melą ir smurtą" chicolituano

Vilnių sudrebino tūkstantinė violetinė Teisingumo eisena 2012.05.19 bazuko2
Protesto eitynės Vilniuje. 2012 05 19 Gute74
Tūkstančiai žmonių reikalauja grąžinti Garliavos mergaitę Venckienei. Vilnius, 2012-05-19 MartynoKinas
Lithuanian people rally against the pedophile clan MartynoKinas

Garliavos tragedijos atgarsiai 2012.05.19 bazuko4

Klonio gatvė kitaip (video, I, II, III, IV ir V dalys) agne2650

"Siauro kelias" ir "Duokim garo". Siauras, retreat! linaskaunas

Drąsiaus Kedžio dukrelės liudijimas (pilnas video,ENG subtitles) maistininkas


Tekstai

Generolas Gailius: į teisėsaugą sugrįžta baimė
http://www.alfa.lt/straipsnis/15055343/Generolas.Gailius..i.teisesauga.sugrizta.baime=2012-09-07_12-01/#ixzz25so6MMnM

Kernagis: kodėl vienas VSD vadovų iki šiol nenušalintas nuo pareigų?
http://www.alfa.lt/straipsnis/15056135/Kernagis..kodel.vienas.VSD.vadovu.iki.siol.nenusalintas.nuo.pareigu.=2012-09-13_06-57/

Kodėl disidentai ryžosi peržengti ribą

Dėl politinio N. Venckienės persekiojimo

Visuomeninės komisijos dėl įvykių Garliavoje verdiktas: prieš mergaitę buvo panaudotas smurtas

Teisėjos N. Venckienės kalba pasakyta Seimo laikinajai komisijai

Vadinamieji „violetiniai“ patys uoliai „dirba“ L.Stankūnaitės naudai?

KAS GALI KĖSINTIS Į LAIMOS STANKŪNAITĖS SVEIKATĄ AR GYVYBĘ?

Apie įstatymų (ne)vykdymą  Kunigas Robertas Grigas

Generalini prokurore - padėkite L. Stankūnaitei greičiau integruotis į visuomenę

Kartą taip miške nutiko - agentai du susitiko

Europos Žmogaus teisių teismas ir Stankūnaitė

Bėdų turgus Europos vidury. GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ.

KODĖL PER 20 METŲ TAIP LENGVAI VISKĄ PAMIRŠTAME? Tomas Viluckas.

Liudvika POCIŪNIENĖ Žodžio laisvė?

Drebančių rankų komisija Rūta Gajauskaitė 2012 - birželio – 12


Drebantis prokuroro balsas ir nė vieno aiškaus atsakymo (video)

Pedofilijos bylos chronologija iki Drąsiaus mirties.

Pedofilijos bylos kronika – šantažas ir nužudymai

Prezidentūra patvirtino - ji atstovauja A.Ūsui

Prieš spalio 7 d. pedofilijos bylos teismo posėdį prokuratūra vėl pateiks „bombą“?

2012 m. lapkričio 23 d., penktadienis

Klonio gatvės mintys 3


2012 11 23


Aš puikiai suprantu tuos žmones, kurie aštrias diskusijas laiko bereikalingomis, net pavojingomis. Anksčiau ir aš taip maniau. Geriau aštrių temų neliesti, geriau užsimerkime ir dirbkime bendram tikslui. Rinkimai parodė, kad klydau. Ir tai buvo taip akivaizdu – keista, kad to nesupratome. Tuo pasinaudojo nesąžiningi žmonės ir praktiškai jau sužlugdė gimstantį sąjūdį už tiesą ir teisingumą. Tiksliau ne visą sąjūdį, bet vieną svarbią atžalą, kuri galėjo tapti tvirtu ąžuolu.
Kai kam diskusijos esmė atrodo aiški, todėl neprisijungia, tačiau yra ir tokių, kurie nesivelia todėl, kad kažko nesupranta, nenori ar negali suprasti. Kai lieka neaiškumų, žmonės susikuria savus paaiškinimus, pradeda pykti, nusivilti, pradeda tikėti paskalomis, specialiai skleidžiamu melu. Todėl būtina kelti visus klausimus ir ieškoti teisingų atsakymų, suprantamų visiems. Būtent konstruktyvios diskusijos trūkumas ir skaldo žmones, o pikta linkintys stengiasi konstruktyvias diskusijas paversti emocionaliais ginčais, barniais. Aišku, dažnai tai daroma ir ne iš blogos valios, bet iš nežinojimo. Didžiausias įvairių organizacijų priešas – nesusikalbėjimas, vienas kito nesupratimas. Kiekvienas mąsto savo galimybių ir žinių lygyje. Diskusijoje svarbiausia suprasti, ką mano kitas žmogus, t.y. kaip jis supranta tai, ką sako. Todėl reikia klausti, pasitikslinti. Dažnai nukrypstame į šoną tik tam, kad emocionaliai atsikirsti („o tu irgi taip darai“, „o tas dar blogesnis“). Tai žmogiška. Pripažinti klaidas yra sunku, bet be to neįmanomas kelias į tiesą.
Mokykimės diskutuoti argumentuotai. Emocijos, sarkazmas, nekultūringumas – didžiausi diskusijos priešai. Tai taikau ir sau. Neskubėkime atsakyti. Stenkimės suprasti kitą ir tik po to ieškoti argumentuoto atsakymo arba pritarti, jei oponento argumentai yra įtikinami. Prisiminkime posakį „Nepasakytą žodį tu valdai, pasakytas žodis tave valdo“. Būkime pasiruošę pakeisti savo nuomonę, nes ją formuojame pagal savo patirtį ir žinių lygį. Sužinoję kažką naujo – neskubėkime atmesti neišanalizavę. Žiūrėkime ne į apkalbas, gandus, bet į faktus, kritiškai vertinkime informacijos šaltinius. Tikėjimas be argumentų – nėra argumentas.
Diskutuokime, nes tai padeda suprasti vienas kitą ir artėti prie tiesos. Tik žinant tiesą, atsiranda galimybė eiti tiesos keliu.

2012 11 22
Dėkui Algirdui už tiesą

Štai žinutė:
„N. Venckienė: „Drąsos kelias“ – už A. Butkevičiaus skyrimą premjeru
Paskelbta: 2012-11-21 15:53 | Autorius: naujienų redaktorius
Opozicine pasiskelbusi „Drąsos kelio“ partijos frakcija Seime ketina ketvirtadienį palaikyti socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą į premjero postą.
Apie tai po uždaro susitikimo su kandidatu pranešė frakcijos seniūnė Neringa Venckienė.
“Žinių radijo” | ekspertai.eu inf.“
http://www.ekspertai.eu/n-venckiene-drasos-kelias-uz-a-butkeviciaus-skyrima-premjeru/

O štai Algirdo Patacko komentaras po žinute:
„10. Algirdas Patackas 2012-11-22 00:44:00 (81.7.122.226) parašė:
Informacija netiksli. Frakcijos susitikimo su būsimu premjeru nebuvo, bent man apie tai nebuvo pranešta, todėl kalbėti frakcijos vardu neleistina. Po šių pareiškimų nelaikau savęs frakcijos nariu - moraline prasme. Jei šitokia veikla tęsis, nelaikysiu savęs frakcijos nariu ir formaliai. Kai buvau kalbinamas dalyvauti DK veikloje, šitokios politinės nuostatos nuo manęs buvo slepiamos.“

Baisu, bet dėsninga... Pagarba Algirdui už tiesą, kad ir kokia karti ji būtų... Algirdas - DK frakcijos sąžinė, kurios DK frakcija gali netekti...
Liūdna, bet vadovaujantis Dalai Lamos išmintimi - džiaukimės, kad nusivylimas nevirstų liūdesiu ir nepereitų į neapykantą.
Sužinojome tiesą. Kas gali būti geriau, nei žinoti tiesą? Tik žinodamas tiesą turi galimybę eiti tiesos keliu.

2012 11 21
Dėl Neringos pozicijos Seime verda daug emocijų, bet apibendrinant yra dvi nuomonės. Vieni sako, kad siekti gerų tikslų galima bet kokiais metodais, o kiti - kad gerų tikslų galima siekti tik dorai. Tie, kuriems tinka ir amoralus kelias, save laiko protingais realistais, o idealistus laiko mažiau protingais fanatikais. Dėl protingumo - klausimas yra platus, jį reiktų palikti, kad nesivelti į papildomas diskusijas, o dėl moralinio idealizmo - tai vienintelis teisingas kelias. Tikintys žmonės šį kelią vadina Dievo keliu. Kuo žmogus doresnis, tuo jis teisingesnis. Ir atvirkščiai. Kažkodėl visi nukrypsta į konservatorius - jie tik šiek tiek doresni už darbiečius (t.y. taip pat amoralūs). Tą visi matome - dėl to neverta ginčytis.  Esmė ne darbiečiuose ar konservatoriuose, bet moralėje. Esmė ne tame, kas kiek ko prarado ar gavo, bet kuo tapo - esmė moralėje. Viską turime matuoti ta pačia moraline skale. Tuomet susikalbėsime...

2012 11 17
Galima tikėtis, kad koalicija neatims neliečiamybės darbiečiams (kad neiširtų koalicija) ir tuomet taip pat neatims Neringai, tačiau prisiminus, kad Seimas dirba labai nesąžiningai - naudojamas tas pats atrankinis teisingumas (избирательное правосудие - pvz. Karaliaus - Sacharuko atvejis) kaip teisėsaugoje (nukentėjusieji daromi nusikaltėliais, …) - vilčių mažai. Be to, nuo teisėsaugos slapstytis Seime, einant su velniu obuoliauti - amoralu. Tuomet, cituojant kol kas sparnuočiausią naujojo Seimo frazę - "išsitrina riba tarp melo ir tiesos"... Išsidavė žmogus, pats to nenorėdamas…

2012 11 14
Dauguma žino, kad švarus vanduo yra sveikatos pagrindas. Nešvarus vaduo yra infekcinių, lėtinių ligų, apsinuodijimų priežastis. Stengiamės gerti švarų vandenį.
Tas pat ir su informacija. Švari informacija (tiesa) yra sveiko proto pagrindas. Melas, manipuliacijos veda į neadekvatų elgesį, psichikos sutrikimus. Kaip renkamės švarų vandenį, rinkimės ir informacijos šaltinius, kad sužinotume tiesą ir ją skleistume. Kaip infekuotas žmogus skleidžia užkratą, taip prisisunkęs melo – skleidžią melą. Tiesą žinantis žmogus turi galimybę rinktis tiesos ir teisingumo kelią. Skendintis tamsoje, net ir norėdamas, tokios galimybės neturi.


Gavau klausimą – kaip paprastam žmogui atskirti tiesą nuo melo, kai to melo yra tiek daug ir jis toks įmantrus.

Labai gerai, kai kyla klausimai. Tai pirmas žingsnis į tiesą. Tiesą rasti nelengva, tam reikia kryptingų pastangų. Pats kelias gana paprastas (visi sudėtingiausi dalykai susideda iš paprastų) – reikia atsakingai rinktis šaltinius, lyginti, tikrinti ir mąstyti. Pagrindinis klausimas – „kodėl?“ (ieškoti priežasčių, esmės).
Ar galima pasitikėti ne kartą melavusiu, nusikaltusiu žmogumi, žiniasklaidos priemone? Reikia ieškoti tiesos, faktų, o ne tavo nuostatas patvirtinančių nuomonių ar gandų. Reikia mokytis ir šviestis, nes tai labai susiaurina melagių galimybes.

Gavau dar vieną klausimą. Kaip paprastiems žmonėms reikia pateikti tiesą, kad ją išgirstų suprastų? Normalioje valstybėje tiesą pateikti turi patikima, nepriekaištingos reputacijos informavimo priemonė. Taigi tereikia sąžiningos informavimo priemonės, o jai reikia sąžiningų žurnalistų, sąžiningų žmonių. Tada bet kuris žmogus galės gauti teisingą informaciją. Aišku, jei to norės. Pakankamai sąžiningų informavimo priemonių yra, bet bėda, kad jos yra mažos, neturtingos. Jų reikia ieškoti, reikia įdėti darbo. Nemokamas sūris būna tik pelėkautuose, bet daug kas apie tai nesusimąsto. Vėl sugrįžtame į tą pačią situaciją – demokratijai reikia atsakomybės. Demokratija gera tiek, kiek geras kiekvienas pilietis. Negaliu geru piliečiu pavadinto to, kas elgiasi neatsakingai, rinkdamasis informaciją, ją virškindamas ir balsuodamas. Tas pat ir su pilietiškumu tarp rinkimų – valdžios kontrole, korupcijos toleravimu, sąžiningumu, dalyvavimu protestuose. Kiek esame pilietiški, sąžiningi – tokią valstybę ir turime.

2012 11 04
Pralaimėtas mūšis - nėra pralaimėtas karas. Juolab, kad įvertinus mūsų turėtus resursus, prieš mus mestus resursus - mes triuškinamai laimėjom! Visad sakau, kad pritariu Patacko išminčiai - mūsų laukia maratonas. Šitas sunkus, alinantis sprintas baigėsi, bet maratonas tęsiasi. Suprantu jaunatvišką maksimalizmą, tačiau nugalėti kartų kartoms skiepytą blogį nėra lengva ir greita... Nusivylimas ir abejingumas yra geriausi blogio sąjungininkai. Mokykimės iš sovietinių disidentų. Mums iki jų kančių ir beviltiškos situacijos dar labai toli, o jie ištvėrė ir neprarado viltį ir tikėjimą.

2012 10 29
Pagrindo papildomam džiaugsmui po antro turo nėra, tačiau jo pakanka ir nuo pirmo turo. Dabar jau laikas analizuoti klaidas, jas taisyti, kurti struktūrą, strategiją ir dirbti tiesoje ir šviesoje. Kaip sakė Patackas - laukia maratonas. O aš pridedu - stebuklų nebūna. Stebuklus kuria žmonės.

2012 10 25
Žiūrint į paskutinių penkių metų VSD darbo rezultatus, matau, kad ta klaninė VSD grupuotė paėmė valdžią VSD ir dabar jau tikrai VSD dirba ne Lietuvos labui, o savo grupuotės labui. Gal dar liko vienas - kitas kiek sąžiningesnis žmogus, bet lemiamos reikšmės jis ten jau nebeturi. Tas pat ir prokuratūroje, teismuose, Seime, vyriausybėje, ministerijose, savivaldoje, sisteminių partijų viršūnėse. Sąžiningų žmonių yra visur, bet jie nebeturi pagrindinių sprendimų galios.

2012 10 16
Visus sveikinu su pergale! Paskaičiavus turėtus litus ir gautus mandatus – mes laimėjom! Dar įvertinkit, su kokiu vieningu ir kryptingu visų sisteminių partijų ir jų kontroliuojamų institucijų priešiškumu susidūrėme.
Džiaugiuosi, nes mano pirminiai lūkesčiai (prieš prasidedant rinkimų kampanijai) buvo viršyti. Prognozavau, kad DK neperlips barjero. Vykstant kampanijai, prognozavau, kad gaus iki 10 vietų (kas kartu važiavo, tikriausiai prisimena). Panašu, kad pataikiau, bet dar yra galimybė viršyti ir tai.
Turime susitelkti paskutiniems sprinto metrams. Liko pusantros savaitės ir dabar reikia padėti tik vienuolikai kandidatų. Reiktų su jais susisiekti ir išsiaiškinti, kuo galime padėti.
Klaipėdos komanda turėtų padėti Puteikiui.
Vilniaus komanda - Stancikienei ir Neringai.
Garliavos komanda - Skučienei.
Kauno komanda - Kupčinskui, Dručkui, Patackui, Žymančiui, Stomai, Danilevičiui ir Varkalai. Šiauliečiams ir kitiems (jei gali) siūlau prisijungti prie Kauno komandos, nes Kaune turim daugiausiai darbo.

2012 10 12
Ar tik aš nerandu, ar išties nėra naujų apklausų rezultatų? Netikiu, kad tyrimų nedarė. Prieš pat rinkimus visada daro ir daro visos save gerbiančios tyrimų bendrovės. Tad kodėl neskelbiami rezultatai? Gal todėl, kad jie labai nepalankūs valdančiam klanui? Jei žmonės sužinos, kokį palaikymą turi „Drąsos kelias“, tas palaikymas dar ženkliai padidės, nes visada labiau balsuojama už tuos, kurie turi realias galimybes peržengti barjerą ir gauti pakankamai daug vietų. Gal visgi lažybų bendrovės turi tuos rezultatus ir todėl prognozuoja pergalę DK?


2012 10 02
Kas vyksta Kaune: “Sveikiname Kauno policiją su angelų sargų diena!”.
Ir aš prisidedu...
Kažin, ar gavo premijas už smurtą Garliavoje? O už vaikų, krantinėje kreidelėmis rašančių žodį TIESOS, suėmimus? Už tų vaikų tėvų persekiojimus? Už Garliavoje nukentėjusių žmonių persekiojimus?...
Linksmos šventės, sargai!
Specialūs sveikinimai sargui - pasaulio sambo vicečempionui Mindaugui Gušauskui, nukentėjusiam tarnybos metu (http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/861/53/d,detalus/). Sužalojusiam ranką Neringai Venckienei ir po to nesugebėjusiam apsiginti nuo dvigubai lengvesnės sužalotos moters. Linkime pasveikti!
Pakelkit vaiko ašarų taurę ir iki dugno!

2012 09 14
   Manau, darome klaidą, juodus darbus nurašydami mistiniams klanams, chuntoms, kurdami įvairias sąmokslo teorijas ar joms pritardami. Tai lengvas kelias. Nereikia giliau kapstyti - tikrinti, analizuoti, dėlioti, faktus už ir prieš, lyginti tikimybes. Taip išvengiama sunkaus darbo, reikalaujančio daug laiko, ištvermės, kruopštumo, proto pastangų.
   Darbus daro žmonės. Aišku, jie būna vienaip ar kitaip susiję, būna net susijungę į realias nusikalstamas grupes, turinčias struktūrą ir hierarchiją arba tiesiog vienijami bendrų tikslų ir motyvų. Jei turime patikimų duomenų apie konkrečius žmones, jų ryšius, organizuotumą, veiklą, tuomet organizuotos grupės, chuntos ar klano pavadinimai tinka. Kitu atveju, tai neperžiangia sąmokslo teorijos lygio.
   Sąmokslo teorijos yra labai naudingos konkretiems nusikaltimus darantiems žmonės, nes jų neidentifikuoja ir atsakomybę perkelia mistinei grupei. Tai menkina mūsų poziciją, nustumia ją į primityvaus aklo tikėjimo lygmenį. Kova su klanu virsta kova su vėjo malūnais.
   Konkrečius juodus darbus daro realūs žmonės. Turime dėti pastangas, kad išsiaiškintume ir paskelbtume jų pavardes ir nusikaltimus. Jie to labiausiai bijo, nes kiekvienas į šviesą ištemptas nusikaltėlis tampa mažiau pavojingu. Apie jį sužino aplinkiniai, jį atidžiau stebi, jo veikla tampa suvaržyta. Idealiu atveju – nusikaltėlis sėda į teisiamųjų suolą ar yra patraukiamas nuo galios svertų (pareigų, finansinių išteklių, informacijos šaltinių). Šiuo metu negalime tikėtis, kad korumpuota teisėsauga teisingai tirs ir baus nusikaltėlius, tačiau viešumas jai daro didelį spaudimą ir ji nebegali priiminėti aiškiai neteisingų ir įstatymams prieštaraujančių sprendimų. Turime kaupti ir dėlioti veikėjų pavardes ir darbus, kad pamatytume aiškesnį vaizdą. Tų juodųjų veikėjų nėra daug. Dorų ir sąžiningų žmonių yra žymiai daugiau. Tiesiog jie nemato tiesos. Turime padėti jiems pamatyti tiesą ir jie priims teisingus sprendimus. Gal net patys prisidės prie tiesos skleidimo.

2012 07 05
Kodėl ugniagesiai gelbėtojai, tie, kuriais labiausiai pasitiki Lietuvos žmonės, gegužės 17 dieną Klonio gatvėje slėpė savo veidus? Nuo tų pačių Lietuvos žmonių, kurie stovėjo su trispalvėmis, giedojo Lietuvos himną, skandavo „Lietuva! Lietuva!“, medėsi, maldavo apsaugoti vaiką nuo smurto...

2012 06 04
Tiesa yra neatremiamas ginklas. Joks propagandinis melo skydas negali sulaikyti. Blogiui tai baisiausias ginklas. Todėl blogis ir skiria didžiausius resursus, kad paslėpti tiesą. Bijo net ant grindinio kreida parašyto žodžio "Tiesos"...

Konstitucija yra aukščiausias įstatymas (kol neprieštarauja moralės normoms). Skaitykime Konstituciją ir ja vadovaukimės.
Seimo nariai, priimdami antikonstitucinius įstatymus – daro nusikaltimus. Konstitucinio teismo teisėjai, priimdami antikonstitucines nutartis arba nereaguodami į antikonstitucinius įstatymus – daro nusikaltimus. Teisėjai, priimdami antikonstitucines nutartis – daro nusikaltimus. Pareigūnai, vykdantys antikonstitucinius įstatymus, sprendimus ir įsakymus – daro nusikaltimus.
Nusikaltėliai turi būti baudžiami, kitaip jie ir toliau daro nusikaltimus. Vis baisesnius.

2012 06 03
Tėvo diena. Ir gražu, ir liūdna. Ne visi vaikai gali pasveikinti savo tėčius. Tie, kurie pagrobti, kurių tėčiai nužudyti. Negali net ant kapo gėlių padėt...

2012 m. spalio 27 d., šeštadienis

Garliavos šturmo 2012 05 17 nuorodos


Vaizdo medžiaga:

Vaizdas iš vidaus, paskui tik garsas maistininkas
Stenograma:

Garsai Klonio namo viduje, 2012 05 17 (Vimeo) Ekspertai.eu

Deimantės išnešimo momentas Gute74

Kodėl aštuonios rankos? Todėl, kad apsiniaukę ir lyja. 1:36. bazuko2

Dar nematyti Garliavos šturmo kadrai: pareigūnas parkritusį žmogų daužo ginklu

Mergaite atplesta nuo Tetos, buvo manipuliuota medikamentais? Garliava Klonio gatve 2012.05.17 NesedekitPoMedziu
KLONIS (3-cia dalis) - MERGAITES PERIMIMAS - Garliava 2012.05.17

Kas atnešė raudoną maišą? 1:24
Mergaitės grobimas gegužės 17 d. RytisSaladzius

Mergaitės grobimas 1 dalis (aš papuoliau 00:12) baltoselankose
Mergaitės grobimas 2 dalis baltoselankose
Mergaitės grobimas 3 dalis baltoselankose

Garliavos šturmas išskirtiniai filmuoti kadrai (naujas įrašas) - Kaunas 2012.05.17 bazuko2

Garliava 2012.05.17 (1-dalis) bazuko2
Garliava 2012.05.17 (2-dalis) bazuko2

2012-05-17 Klonio gatvė, anstolės atvykimas mrssnaputis

Žmonių sulaikymai balsas.lt

Klonio gatvė 2012-05-17, Įsilaužiama į kedžių namus mrssnaputis

Gegužės 17. Vaizdas iš antro aukšto.

Tiesioginė TV3 Žinių transliacija apie dramatiškus įvykius Garliavoje (1) 2012 05 17 WEB antipolicija

Padirbėta su medžiaga. NesedekitPoMedziu.
Garliava Klonis 2012.05.17 Purskiamos dujos i akis, elektrosokai ir smurtas pries taikius zmones
KLONIS (IS KEDZIU NAMO VIDAUS) Garliava 2012.05.17 - (1-ma dalis)

Mergaitės grobimas gegužės 17 d. Papuoliau 0:57. RytisSaladzius

Mergaitės perėmimas 2012 05 17 pareigūnų veiksmai bazuko2

Šimtai pareigūnų užblokavo priėjimą prie Kedžių namų (mėgėjiška vaizdo medžiaga) varo lrytą LRTinklas

Teroras Lietuvoje, žydint sodams! Gute74

Dar nematyti Garliavos šturmo kadrai: pareigūnas parkritusį žmogų daužo ginklu

TV3 specialios žinios 2012-05-17 MartynoKinas

Žurnalistė Rūta Janutienė kalbina Kauno apskrities VPK viršiniką A. Kaminską 2012 05 17, po įvykių Garliavoje.

Nusikaltėlių spaudos konferencija iškart po nusikaltimo:
Spaudos konferencija dėl mergaitės paėmimo ir policijos veiksmų Garliavoje (2012 05 17) lrytasvideonews

"Kodel" 2012 05 21

Akistata 2012-05-23

PASKUTINĖ INSTANCIJA 2012-05-24 TV3

Vaizdas, kaip sulaikyta "nusikaltėlė" buvo pristatyta į policijos komisariatą. Basa močiutė, basa Lietuva...

Visuomeninė komisija pradėjo tirti gegužės 17-osios smurtą Garliavoje 2012-06-07 bazuko4

Visuomeninės komisijos komentarai

Papuoliau į Labo ryto žinias 8:30. Įraše - nuo 02:27:54.
Ir Panoramą 02:36. Tačiau per panoramą parodė tik pirmus žodžius. Apie smurtą prieš mergaitę – nukirpo.

Straipsniai:

Kuolys: tai – chunta

Po išpuolio Garliavoje...

Lietuva yra ne aklas nežmoniškų įstatymų vykdymas, Lietuva yra atsisakymas dalyvauti nežmoniškume       
Kunigo Roberto Grigo kalba pasakyta Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje gegužės 19 dieną

Nežinoma tokia valstybė, kurioje būtų vykdomi tokie veiksmai (video, žodis prezidentei)

Režisierė N.Akelaitienė: kodėl jie neparodo, kaip buvo mušami žmonės?

Prisimenu šitą žmogų. Ir tą, kur šuniukas liko mašinoje. Jis irgi iš Klaipėdos.
Ar tikrai Lietuvos valstybė žengia į krachą?
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/ar-tikrai-lietuvos-valstybe-zengia-i-kracha-427834/psl-1#axzz1vfQ9jPZy